Super Sweet Blueberries
Thứ Bảy, 25 Tháng Năm at 8:00CH
Live Music in the Front Bar from 9pm!
Conor Nulty
Thứ Bảy, 1 Tháng Sáu at 8:00CH
Live Music in the Front Bar from 9pm!
David Casey
Thứ Bảy, 8 Tháng Sáu at 8:00CH
Live Music in the Front Bar from 9pm!
Super Sweet Blueberries
Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu at 8:00CH
Live music in the Front Bar @9pm!
Egon
Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu at 8:00CH
Live music in the Front Bar @9pm!
Dave
Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu at 8:00CH
Live music in the Front Bar @9pm!
Reel Trad
Thứ Năm, 4 Tháng Bảy at 8:00CH
Live music in the Front Bar @9pm!
Dave
Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy at 8:00CH
Live music in the Front Bar @9pm!
Dave
Thứ Bảy, 6 Tháng Bảy at 8:00CH
Live music in the Front Bar @9pm!
Muireann Bradley - Backroom Saturday 13th July - SOLD OUT
Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy at 7:00CH
Muireann Bradley to tour her home county of Donegal as part of the Earagail Arts Festival 2024.  Muireann will be playing the famous McGrory's Backroom on Saturday 13th July.  UPDATE: This event is now SOLD OUT

Liên Hệ

Địa chỉ

McGrory's Hotel,
Culdaff,
Inishowen,
Co. Donegal,
Ireland
F93 TP9N

Điện Thoại

+353 (74) 9379104

Email

info@mcgrorys.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (74) 9379104

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách