1. Does the Hotel Provide Cots?  - Answer: Yes travel cots are available on request
 
     2. Is there WiFi in the Hotel? - Answer: Yes WiFi is available throughout the hotel.
 
     3. Is there Irons & Hairdryers in the Room? - Answer: Yes they are both available in the bedrooms
 
     4. Are your bedrooms en suite? - Answer: Yes all our bedrooms are ensuite
   
    5. Is there a lift in the Hotel? - Answer: Yes
 
    6. What is the Check in & Check Out times? - Answer: Check in is from 3pm & Check out is 11am
 
    7. Is the Hotel Pet Friendly? - Answer: Guide dogs only 
 
    8. Is there a car park at the Hotel? - Answer: Yes there is a free car park onsite
 
   9. How far is the Beach from the Hotel? - Answer: The beach is 1.7km from the hotel. 3 minutes drive or 20 minutes
       walk.
 
  10. Do you cater for Ceoliac guests? - Answer: Yes we cater for Ceoliac guests. 

Liên Hệ

Địa chỉ

McGrory's Hotel,
Culdaff,
Inishowen,
Co. Donegal,
Ireland
F93 TP9N

Điện Thoại

+353 (74) 9379104

Email

info@mcgrorys.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (74) 9379104

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách